Om leger i Norge

Kort oppsummert statistikk for de oftest stilte spørsmålene om leger i Norge mv. Her finner du blant annet statistikk for medlemstall, antall pensjonister, fordeling på kjønn, prosentandel medlemmer, utdanningsland (jfr. kartene på åpningssiden), medisinstudenter og andre grupper. Fullstendig medlemsstatistikk for Legeforeningen og for alle underforeninger finnes direkte på åpningssiden for legestatistikken.

Få en fullstendig oversikt ved å gå til hovedsiden for legestatistikk.

Noen av tallene i det følgende er overlappende med hovedsiden for legestatistikken, blant annet under boksen "Medlemstall Den norske legeforening" øverst på siden, enkelte av tallene på åpningssiden kan være mer oppdaterte enn tallene nedenfor.