Legestatistikk

Om leger i Norge

Kort oppsummert statistikk for de oftest stilte spørsmålene om leger i Norge mv. Her finner du blant annet statistikk for medlemstall, antall pensjonister, fordeling på kjønn, organiseringsgrad, arbeidsledighet, utdanningsland (jfr. kartene på åpningssiden), medisinstudenter og andre grupper. Fullstendig medlemsstatistikk for Legeforeningen og for alle underforeninger finnes direkte på åpningssiden for legestatistikken. Noen av tallene i det følgende er overlappende med statistikken på åpningssiden, under lenken "Medlemstall" øverst på siden, og det er disse tallene på åpningssiden som vanligvis er mest oppdatert.
2. august 2021