Spesialister

Historisk oversikt godkjente psykoterapiveiledere

19. januar 2022

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989, men det siden 2018 også er innført en ny godkjenning i kognitiv adferdsterapi (KAT) for barn og unge, men de tre første godkjenningene ble her først gitt i 2021.

Innen psykiatri fantes før 2005 bare én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi. 

Nedenfor følger historisk statistikk for antallet godkjenninger som psykotearpiveiledere hvert enkelt år siden hhv 1989 (barne- og ungdomspsykiatri og psykodynamisk psykoterapi) og siden 2005 (gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi). 

Det høyeste antallet godkjenninger som psykoterapiveileder var 51 i 2005, men da hadde det vært få godkjenninger i årene 2002- 2004. Særlig etter 2010/2012 har tendensen vært klart synkende for godkjenninger av psykoterapiveildere totalt sett. 

I 2013 sank det totale antallet nye godkjenninger til 10 (fordelt på åtte innen alle tre ordninger i psykiatri og to i barne- og ungdomspsykiatri), men dette var fortsatt høyere enn i 2011 da det var bare åtte godkjenninger som psykoterapiveileder totalt sett.

Antallet nye godkjenninger som psykoterapiveileder totalt sett var imidlertid lavest i årene 2002- 2004. I årene 2002 og 2003 var det per år bare fire godkjenninger totalt som psykoterapiveileder mens det var bare tre i 2004 (alle i psykodynamisk psykoterapi). Det var to godkjenninger som psykoterapiveileder i BUP i 2002, ellers var alle de øvrige ni godkjenningene i årene 2002- 2004 i psykodynamisk psykoterapi.

I 2014 var det totalt 21 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (10 i kognitiv psykoterapi, sju i psykodynamisk psykoterapi og fire i gruppepsykoterapi), men ingen godkjenninger som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2015 var det åtte godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (fem i kognitiv psykoterapi og tre i psykodynamisk psykoterapi), og tre godkjenninger som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2016 var det totalt 13 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (fem i kognitiv psykoterapi, sju i psykodynamisk psykoterapi og én i gruppepsykoterapi), og én godkjenning som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2017 var det totalt 14 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (12 godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi, to godkjenninger i kognitiv psykoterapi og ingen i gruppepsykoterapi), og én godkjenning som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2018 var det totalt 10 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (sju godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og tre godkjenninger i kognitiv psykoterapi og ingen i gruppepsykoterapi) og ingen i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2019 ble det godkjent sju psykoterapiveiledere, herav tre godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og fire godkjenninger i kognitiv psykoterapi og ingen i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2020 er det godkjent åtte veiledere i psykodynamisk psykoterapi, fem veiledere i kognitiv terapi, en veileder i gruppepsykoterapi (den første på fire år!) og ingen i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2021 ble det i psykiatri godkjent seks psykoterapiveiledere, herav fem godkjenninger i kognitiv adferdsterapi og én godkjenning i psykodynamisk psykoterapi.

I 2021 ble det i barne- og ungdsomspsykiatri godkjent sju veiledere, herav fire godkjenninger i psykodynamisk terapi og tre godkjenninger i den nye typen godkjenning, i kognitiv adferdsterapi (KAT). Før 2021 hadde det ikke vært noen godkjenninger som veiledere siden 2017.

I gruppepsykoterapi er det altså kun to godkjenninger etter 2014, og disse ble gitt i hhv. 2016 og i 2020. 

I barne- og ungdomspsykiatri er det kun sju i årene 2013- 2020, og ingen godkjenninger etter 2017, inntil 2021 da det altså ble godkjent sju veiledere, herav fire godkjenninger i psykodynamisk terapi og tre godkjenninger i den nye typen godkjenning, i kognitiv adferdsterapi (KAT) for barn og unge.

Etter 2015 er altså de aller flest godkjenninger gitt i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv psykoterapi og i 2021 i de to godkjenningsordningene i barne- og ungdomspsykiatri.

Navneliste for godkjente veiledere finnes her:

Barne- og ungdomspsykiatri, begge ordningene:

https://www.legeforeningen.no/utdanning/godkjente-psykoterapiveiledere/psykoterapiveileder-i-barne-og-ungdomspsykiatri/

Psykiatri, Psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi:

https://www.legeforeningen.no/utdanning/godkjente-psykoterapiveiledere/psykoterapiveileder-i-psykodynamisk-psykoterapi/

Psykiatri, psykoterapiveileder-i-kognitiv-psykoterapi:

https://www.legeforeningen.no/utdanning/godkjente-psykoterapiveiledere/psykoterapiveileder-i-kognitiv-psykoterapi/

Psykiatri, Psykoterapiveileder i gruppepsykoterapi:

https://www.legeforeningen.no/utdanning/godkjente-psykoterapiveiledere/psykoterapiveileder-i-gruppepsykoterapi/