Reisepolicy og retningslinjer

Reisepolicy for Den norske legeforening

17. august 2018

Omfang

Bestemmelsene som fremkommer i reisepolicy og retningslinjer, gjelder reiser for tillitsvalgte, ansatte i sekretariatet, samt andre som reiser på oppdrag for Den norske legeforening, heretter omtalt som Legeforeningen. Bestemmelsene gjelder også reiser relatert til Legeforeningens fond.

Hovedprinsipper

 • All reisevirksomhet skal preges av nøktern vurdering av behovet for å reise og en kostnadsbevisst gjennomføring av de nødvendige reiser. Dette innebærer bl.a. at rabatt- og lavprisbilletter skal utnyttes i den grad det er mulig.
 • Før en reise foretas skal det vurderes nøye om reisen kan erstattes med telefonmøter, videokonferanser, eller annet.
 • Som storforbruker av reise- og hotelltjenester, utnytter Legeforeningen den styrke som ligger i dette for å oppnå gode priser og andre fordeler som kan bidra til å redusere reisekostnadene. For å sikre korrekt informasjon om Legeforeningens reiseaktivitet, skal reiser bestilles i henhold til disse retningslinjer.

Godkjenning

 • Kun reiser som er gjennomført i henhold til retningslinjer refunderes.
 • Generalsekretæren kan godkjenne unntak fra retningslinjene.

Reiseforsikring

 • Medlemmer som reiser for å delta på kurs, møter og lignende er selv ansvarlig for reiseforsikring.
 • Sentralstyrets medlemmer på reiser i Legeforeningens regi er dekket gjennom kollektiv tjenestereiseforsikring
 • Ansatte i sekretariatet på reiser i Legeforeningens regi er dekket gjennom kollektiv tjenestereiseforsikring

Reisebyråets mandat

For at gjennomføringen av reisepolicy og retningslinjene for reisevirksomheten skal bli vellykket, har Legeforeningen gitt reisebyrået fullmakt til å håndheve retningslinjene for reise fortatt av medlemmer i Legeforeningen og ansatte i sekretariatet. Reisebyrået skal

 • Akseptere bestillinger kun når reisens formål/prosjekt oppgis.
 • Styre hotellbestillinger til de hoteller som Legeforeningen til enhver tid har avtale med.
 • Styre reisebestillinger mot de transportleverandører som Legeforeningen prioriterer.
 • Bidra til kostnadseffektivitet ved forslag om gjennomføring av reiser.