Sak 10 Legeforeningens pris for beste undervisning

I Legeforeningens rapport "Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering" (2016); skisseres og diskuteres ulike tiltak for å øke statusen når det gjelder undervisning i grunnutdanningen.

Rapporten danner grunnlag for Legeforeningens politikk i grunnutdanningen, og den slår fast at det er behov for å heve statusen på arbeidet med å undervise. Som en oppfølgning av rapporten vedtok Faglandsrådet i 2019 å etablere Legeforeningens pris for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning.

Prisen skal utdeles på faglandsrådet i april 2021. Det forelå til sammen syv nominerte kandidater etter forslag fra Norsk medisinstudentforenings (Nmf) lokallag og studentene ved de fire medisinske fakultetene i Norge.

Priskomiteen besto av Ståle Onsgård Sagabråten (leder), John Christian Glent og Gry Dahle.

Fagstyret behandlet priskomiteens innstillingen den 22. mars 2021.

Vedtak

I tråd med priskomiteens innstilling tildeles Den norske legeforenings pris for beste undervisning:

XX

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.