Sak 12 Frikjøp av fagstyrets leder

Faglandsrådet skal beslutte om fagstyrets leder skal frikjøpes, jf. § 3-6-4-2(4). Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 1.9.2021 til 31.8. 2023.

Fagstyret behandlet saken i møtet 22. mars 2021 og fremmer følgende

Forslag til vedtak:

Faglandsrådet anbefaler at fagstyrets leder frikjøpes 50 %. Behov for økt frikjøp bør vurderes årlig.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.