Sak 2 Valg av dirigenter

I tråd med Legeforeningens lover ledes Faglandsrådet av valgte dirigenter. Fagstyret behandlet valg av dirigenter i fagstyrets møte 22. mars 2021.

Fagstyret vedtok å innstille overfor Faglandsrådet på at Torstein Sakshaug og Helga Brøgger velges som dirigenter ved Faglandsrådsmøtet i 2021.

Begge er forespurt og har sagt seg villige.

Innstilling til vedtak:

Torstein Sakshaug og Helga Brøgger foreslås som dirigenter ved faglandsrådsmøtet i 2021.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.