Sak 6 Valg av redaksjonskomité

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt. 10, skal Faglandsrådet velge redaksjonskomité bestående av leder og to medlemmer som velges av Faglandsrådet etter forslag fra fagstyret. Fagstyret behandlet saken i møte 22. mars 2021.

Fagdirektør har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet av:

  • Hedda Maurud

Innstilling til vedtak:

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:
Leder: Aina Akerø, Norsk forening for lungemedisin
Medlem: Harald Fagerheim Bugge, Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning
Medlem: Elisabeth Stura, Norsk forening for allmennmedisin

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.