Sak 15 Status i spesialistutdanningen

Torsdag 28.4.22 kl. 10:30-11:00
Det ble besluttet på fagstyremøtet i oktober 2021 at det på faglandsrådsmøtet 2022 skulle informeres om status i spesialistutdanningen.

Fagstyret nedsatte en programkomite bestående av Thea Falkenberg Mikkelsen fra fagstyret og Nina Evjen og Merete Dahl fra sekretariatet.

Det legges opp til en informasjonsdel etterfulgt av mulighet for spørsmål fra salen.

Med vennlig hilsen  

Den norske legeforening 

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret