Sak 2 Valg av dirigenter

I tråd med Legeforeningens lover ledes Faglandsrådet av valgte dirigenter. Fagstyret behandlet valg av dirigenter i fagstyrets møte 23. mars 2022.

Fagstyret vedtok å innstille overfor Faglandsrådet på at Torstein Sakshaug og Helga Brøgger velges som dirigenter ved faglandsrådsmøtet i 2022. Begge er forespurt og har sagt seg villige. Innstilling til vedtak: Torstein Sakshaug og Helga Brøgger velges som dirigenter ved faglandsrådsmøtet i 2022.

Med vennlig hilsen

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning Ståle
Fagdirektør

O. Sagabråten
Leder av fagstyret