Sak 6 Valg av redaksjonskomité

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt. 10, skal Faglandsrådet velge redaksjonskomité bestående av leder og to medlemmer som velges av Faglandsrådet etter forslag fra fagstyret. Fagstyret behandlet saken i møte 23. mars 2022.

Fagdirektør har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet av: 

        •    Eirik Nikolai Arnesen

Innstilling til vedtak: 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 

  • Leder: Elisabeth Stura, Norsk forening for allmennmedisin
  • Medlem: Fride Bysveen Lier, Norsk barnelegeforening (LIS)
  • Medlem: Jon Laake, Norsk anestesiologisk forening

Med vennlig hilsen   

Den norske legeforening  

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret