Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Faglandsrådet skal på faglandsrådsmøtet fatte vedtak om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover.
25. mars 2021

Tidspunkt og sted for faglandsrådsmøte har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider november 2020. Innkalling av delegatene skjedde ved e-post av 22. februar 2021 med frist for påmelding 21. mars 2021. Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding, og det er sendt påminnelser til innkalte delegater om å melde seg til møtet. Faglandsrådsmøtet 2021.

Fagstyret har besluttet at Faglandsrådsmøtet 2021 også gjennomføres digitalt. Bakgrunnen for beslutningen er smittesituasjonen og utfordringer med ivaretagelse av alle smitteverntiltak på en tilstrekkelig god måte. Fagstyret behandlet innkallingen i møte 22. mars og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes. Innstilling til vedtak:

Innkallingen til faglandsrådsmøte 20.-21. april 2021 godkjennes.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.