Saksliste

Sak 16 Kunstig intelligens og digitale verktøy

25. mars 2021

Det ble besluttet på fagstyremøtet i februar 2021 at kunstig intelligens skulle tas opp som et tema til Faglandsrådet 2021. Fagstyret nedsatte en programkomité bestående av John Christian Glent og Gry Dahle fra fagstyret. Eirik Nikolai Arnesen bistod fra sekretariatet.

Det legges opp til 6 innlegg av 10 minutter og deretter en paneldebatt hvor delegatene kan ta ordet og stille spørsmål til panelet.

Introduksjon

Digitale roboter og kunstig intelligens har blitt fremstilt som en revolusjon for effektivitet og trygghet i helsetjenesten. Men hvor moden er teknologien? Hva skal til for å bruke den trygt og effektivt?
Hvilke ferdigheter må helsepersonell ha for å ivareta pasientsikkerheten når teknologien er i bruk?
Det blir diskusjon etter disse innleggene som belyser forskjellige sider ved denne teknologien.

  • Erik Fosse «digitalisering av fremtidens medisin»
  • Atle Bjørnerud «Bruk av kunstig intelligens i radiologi: «muligheter og utfordringer»
  • Ishita Baura «AI innen tarmkreftdiagnostikk og endoskopi»
  • Egidijus Pelanis «Pasienten som et hologram»
  • Gry Dahle «AI i kardiovaskulær medisin/kirurgi»
  • Alfred Honore “Automatisering av prostatakreftmelding ved hjelp av robotprosessautomatisering (RPA) For mer info:
    https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/06/19/robot-fyller-ut-kreftmeldinger-for-legene-pahaukeland/

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.