Saksliste

Sak 4 Valg av tellekomité

I møte den 22. mars 2021 vedtok fagstyret å innstille på valg av tellekomité bestående av fire ansatte i sekretariatet.
25. mars 2021

Innstilling til vedtak:

Fagstyret innstiller overfor Faglandsrådet på at følgende velges som tellekomité:

  • Charlotte Ibsen Henriksen
  • Maria Tønne
  • Marte Løvald Andresen
  • Nina Finstad

Fagdirektør gis fullmakt til å supplere listen ved behov.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.