Saksliste

Sak 5 Godkjenning av saksliste

Faglandsrådet skal i henhold til vanlig praksis, og punkt 9 i forretningsorden, fastsette sakslisten for faglandsrådsmøtet. Fagstyret behandlet forslag til saksliste i møtet 22. mars 2021.
25. mars 2021

Innstilling til vedtak:

Saksliste godkjennes:
FAGLANDSRÅDSMØTET 2021
Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Sak 2 Valg av dirigenter
Sak 3 Forretningsorden
Sak 4 Valg av tellekomite
Sak 5 Godkjenning av sakslisten
Sak 6 Valg av redaksjonskomite
Sak 7 Godkjenning av styrets årsmelding for 2020
Sak 8 Arbeidsprogram 2021-23
Sak 9 Vedta valginstruks
Sak 10 Grunnutdanningsprisen
Sak 11 Valg 2021-23
Sak 12 Frikjøp av fagstyrets leder
Sak 13 Valg av valgkomite 2021-23
Sak 14 Sosial ulikhet i helse
Sak 15 Åpen post
Sak 16 Kunstig intelligens og digitale verktøy

Saksrekkefølgen kan bli endret i møtet.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.