Saksliste

Sak 7 Godkjenning av styrets årsberetning for 2020.

Det er utarbeidet melding for fagstyrets virksomhet i 2020 og for arbeid med arbeidsprogrammet i perioden 12.09.19-19.04.2021.
25. mars 2021

Årsmeldingen tar for seg siste del av perioden, det vises også til årsberetningen for 2019 som ble vedtatt av faglandsrådet i november 2020.

Fagstyret behandlet årsmeldingen i møte den 22. mars 2021 og vedtok å innstille overfor Faglandsrådet at melding om deres virksomhet i perioden godkjennes.

Årsmeldingen er vedlagt.

Innstilling til vedtak:

Styrets årsberetning for 2020 godkjennes.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.