Saksliste

Sak 9 Godkjenning av valginstruks

Faglandsrådet skal i tråd med reglene i § 3-6-4-1(6) og § 3-6-7(4) vedta valginstruksen som er
utarbeidet av fagstyret og som valgkomiteen skal legge til grunn for sitt arbeid - "Fagstyret utarbeider valginstruks som vedtas av faglandsrådet."
25. mars 2021

Det legges frem en revidert valginstruks for faglandsrådet på grunn av endringer i Legeforeningens lover vedrørende LIS representasjon og endring fra to til en valgkomité for faglandsrådsmøtet, vedtatt på Landsstyret i 2020.

Fagstyret vedtok 22. mars 2021 å innstille overfor faglandsrådet at revidert valginstruksen godkjennes.

Fagstyrets forslag til revidert valginstruks er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Forslag til valginstruks godkjennes.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.