Faglandsrådet

Faglandsrådsmøtet 2022

Årets faglandsrådsmøte vil bli avholdt 27.-28. april på Legenes hus. Mer informasjon om møtet vil legges ut på denne siden når det er klart.
31. august 2021
Utsnitt av Fasade Legenes hus. Foto: Legeforeningen
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen