Faglandsrådet

Valgkomité

Faglandsrådets valgkomité består av tre medlemmer og velges for to år. Valgkomiteen avgir innstilling til faglandsrådet.

Valgkomiteen innstiller etter forslag fra fagmedisinske foreninger, og følgende valg foretas på faglandsrådsmøtet i oddetallsår:

  • Fagstyret, herunder leder, nestleder og syv styremedlemmer
  • 20 fagdelegater til Legeforeningens landsstyre (inkludert fagstyrets ni medlemmer)
  • LIS-representanter til faglandsrådet fra fagmedisinske foreninger med under 1000 medlemmer. Det er foreningenes Fuxx-utvalg som foreslår LIS-representanter. 
  • LIS-representanter til YLFs landsråd


Valgkomité fagaksen

Profilbilde
Leder
Aamodt, Anne Hege
Profilbilde
Medlem
Hjörleifsson, Stéfan
Profilbilde
LIS-medlem
Bugge, Harald Fagerheim
Profilbilde
Varamedlem
Hagen, Gaute
Profilbilde
Varamedlem
Lundar, Live
Profilbilde
LIS-varamedlem
Bråthen, Camilla Christin