To representanter fra Legeforeningens fagstyre inn i Regjeringens abortutvalg

Regjeringens abortutvalg ble oppnevnt fredag 17. juni. Det offentlige utvalget består av 13 personer blant dem to representanter fra fagstyret.
Leder av fagstyret Ståle Sagabråten og leder av Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen

Den 17. juni oppnevnte regjeringen et abortutvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemder. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning, som skal være klar om halvannet år. Fagstyreleder Ståle Onsgård Sagabråten og fagstyremedlem og leder av NFA – Marte Kvittum Tangen er blant de 13 personene i utvalget. Utvalget består av fagfolk med ulik bakgrunn i helsevesenet, jurister og medisinske etikere.

- Jeg er ydmyk over å ha blitt gitt tillit til å sitte i utvalget, sier fagstyrets leder Ståle O. Sagabråten.  

Regjeringen har besluttet følgende mandat for utvalget: 

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land. Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Regjeringens føringer for utvalget, og utvalgets fulle mandat kan leses på Regjeringens sider.