Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Fagstyre og faglandsråd

Faglandsrådets formål og organisering

Faglandsrådet skal koordinere det medisinsk faglige arbeidet i Legeforeningen. Det skal bidra til at foreningens faglige og helsepolitiske virksomhet bygger på oppdatert medisinsk kunnskap, og på størst mulig enighet om faglige prioriteringer. Faglandsrådet skal dessuten medvirke til at legeutdanningen er av høy kvalitet.
21. november 2019

Faglandsrådet skal bidra til å: 

  • påvirke den medisinske grunnutdanningen og spesialistutdanningen  
  • diskutere problemstillinger og formulere innspill knyttet til videre- og etterutdanning
  • diskutere spørsmål knyttet fagutvikling og forskning 

I tillegg vil det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus – som lokalisering, fagutvikling og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene – være aktuelle temaer for faglandsrådsmøtene.   

Faglandsrådet vedtar blant annet: 

  • arbeidsprogram for fagaksen 
  • valg av fagstyret 
  • valg av fagdelegater til landsstyret 

Faglandsrådet skal samles minst en gang i året. 

Hvem sitter i faglandsrådet: 

Faglandsrådet består av representanter fra alle de fagmedisinske foreningene (45*). I tillegg vil Fagmedisinske foreningene med mer enn 1000 medlemmer være representert med en LIS (11). I tillegg velges det 7 LIS representanter blant leger i spesialisering fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer. 

 
Basert på medlemstall per 1.2.19 er det 69 møtende delegater til faglandsrådsmøtet. 
 
*Fra 2020 vil det etableres en ny fagmedisinsk forening for Akutt- og mottaksmedisin