Faglandsrådet

Faglandsrådet 2020

Faglandsrådsmøtet 15. - 16. april utsettes til 4. - 5. november for å hindre spredning av korona-smitte.
21. november 2019
Banner Faglandsråd 2020
Banner faglandsråd 2020

Legeforeningens medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten. Vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet.

Legeforeningen har besluttet følgende for vårens arrangementer:

Arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses eller utsettes dersom det ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere risiko for smitte. Fagstyret behandlet beslutningen på fagstyremøtet 9. mars og vedtok at faglandsrådsmøtet utsettes til november 2020.

De av dere som har bestilt flybilletter bes ta kontakt med reisebyrået for å endre billetten til 4. - 5. november hvis det lar seg gjøre.

PS! Det er per i dag ikke fattet en endelig beslutning vedrørende landsstyremøtet, men det vurderes nå om og hvordan møtet skal gjennomføres

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/arrangementer-i-legeforeningens-regi-avlyses-eller-utsettes/