Fagstyret har oppnevnt et nytt forskningsutvalg

Legeforeningen ved fagstyret har oppnevnt et nytt forskningsutvalg for å satse på medisinsk forskning. Utvalget har en bred representasjon fra fagaksen og fra foreningen Leger i vitenskapelige stillinger, og alle medlemmene har solid forskningserfaring.

Medisinsk forskning er en viktig sak for Legeforeningen og våre medlemmer. Forskningsutvalget ble første gang opprettet i 1998. Den gang var  problemstillinger som rekruttering, lønn- og arbeidsvilkår, samt konkurranse fra andre fagdisipliner viktige temaer. Dette er fortsatt krevende og viktige problemstillinger, og i september 2020 besluttet Sentralstyret at denne funksjonen skal dekkes gjennom foreningens yrkesakse og gjennom funksjoner i sekretariatet.   

Forskningsutvalget skal behandle saker som omfatter faglige premisser for forskning og rapportere til fagstyret. Et faglig rettet utvalg korresponderer med foreningens uttrykte ønske om å styrke organisasjonens fagmedisinske akse.

Fagstyret har vedtatt følgende satsingsområder for utvalgets første periode:

 • Styrke forskningssvake områder
 • Satsing og ressursmessig styrking av klinisk forsknings innen allmennmedisin
 • Sikre tilgang til forskningslitteratur
 • Gi råd i aktuelle forskningstema i hele helsetjenesten

Fagstyret oppnevnte 22. mars et kompetent og bredt sammensatt forskningsutvalg. Utvalget har funksjonstid til 1. september 2023.

Utvalget består av følgende representanter:

 • Erik Solligård, Norsk anestesiologisk forening
 • Khalid Al-Shibli, Den norske patologforening
 • Ingvild Vatten Alsnes, Norsk forening for allmennmedisin
 • Geir Sverre Braut, Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Jørund Straand, Allmennmedisinske forskningsenhetene
 • Ingrid Melle, NORMENT, Senter for fremragende forskning
 • Marte Kvittum Tangen, HelseOmsorg21-rådet
 • Mette Kalager, Leger i vitenskapelige stillinger

Utvalget skal ha sitt første møte 28. April og skal blant annet velge leder.