Grunnutdanningsprisen

Under Faglandsrådet 2020 deler Legeforeningen ut Grunnutdanningsprisen.
Forelesningssal

Formålet med prisen er å løfte frem den eller de som gjør en spesielt god jobb og er gode rollemodeller for medisinstudentene. Det kan enten være en underviser eller et fagmiljø i medisinsk grunnutdanning som bidrar til å skape gode leger.

Prisen er på 50 000 kr.