Nyheter

Ny epsiode av Legeprat

Hør fagstyremedlem Gry Dale og leder av Radiologisk forening Helga Brøgger reflektere rundt helseinnovasjon.
6. april 2022

Hva er egentlig helseinnovasjon, og hva kan være Legeforening rolle i å drive dette arbeidet fremover?  
Helga Brøgger, leder av Norsk radiologisk forening og Legeforeningens arbeidsgruppe for helseinnovasjon, møter Gry Dahle, nestleder i Norsk thoraxkirurgisk forening og medlem av arbeidsgruppen for helseinnovasjon, til en rask prat om dette spennende temaet.