Webinar om Sosial ulikhet i helse

E-Helse i Norge(EHiN) arrangerte 4. mai et webinar om Sosial ulikhet. Se webinaret du også.

Blant webinarets deltakere finner vi Robert Steen, helsebyråd i Oslo, Mina Gerhardsen, leder Nasjonalforening for folkehelse, Sara Underland Mjelva, Seksjonsleder forebygging, Kreftforeningen, Matthijs Zwier, Health Pact Utrecht (Nederland), Thea Falkenberg Mikkelsen, Norsk gynekologisk forening, Kirsten Viga Skretting, KS og Fredrik Gulowsen, leder i NYBY.