Forhandlingsorganer

Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

29. desember 2011

Mandat

Utvalget er ansvarlig overfor sentralstyret og skal samordne yrkesforeningenes krav, organisere foreningens forhandlingsvirksomhet og gi råd om foreningens tariffpolitikk. Vedtaksmyndighet for krav og avtaler er tillagt sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd, nr 5. Utvalget er opprettet i medhold av Regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet, pkt 2, fastsatt av sentralstyret 22.3. 2010.Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

Profilbilde
Leder
Rime, Anne-Karin
Profilbilde
Nestleder
Klev, Nils Kristian
Profilbilde
Medlem
Bakke, Ole Johan
Profilbilde
Medlem
Chaudhry, Atif Ikram
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Hannestad, Yngvild Skåtun
Profilbilde
Medlem
Karlsen, Marit
Profilbilde
Medlem
Liaaen, Erik Dyb
Profilbilde
Varamedlem
Agdestein, Christine
Profilbilde
Varamedlem
Aslam, Sohail
Profilbilde
Varamedlem
Myklestul, Hans Christian
Profilbilde
Varamedlem
Nordahl, Stein Helge Glad
Profilbilde
Varamedlem
Stefou, Alexandros Lazaros