Forhandlingsorganer

Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

29. desember 2011

Mandat

Utvalget er ansvarlig overfor sentralstyret og skal samordne yrkesforeningenes krav, organisere foreningens forhandlingsvirksomhet og gi råd om foreningens tariffpolitikk. Vedtaksmyndighet for krav og avtaler er tillagt sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd, nr 5. Utvalget er opprettet i medhold av Regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet, pkt 2, fastsatt av sentralstyret 22.3. 2010.Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

Profilbilde
Leder
Hermansen, Marit
Profilbilde
Nestleder
Klev, Nils Kristian
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Halvorsen, Ivar
Profilbilde
Medlem
Wiggen, Nina Irene
Profilbilde
Varamedlem
Aslam, Sohail
Profilbilde
Varamedlem
Zerajic, Dragan