Styrer, råd og utvalg

Forskningsutvalget

Legeforeningen ved fagstyret har oppnevnt et nytt forskningsutvalg for å satse på medisinsk forskning. Utvalget har en bred representasjon fra fagaksen og fra foreningen Leger i vitenskapelige stillinger, og alle medlemmene har solid forskningserfaring.
28. april 2021

Medisinsk forskning er en viktig sak for Legeforeningen og våre medlemmer. Forskningsutvalget ble første gang opprettet i 1998. Den gang var problemstillinger som rekruttering, lønn- og arbeidsvilkår, samt konkurranse fra andre fagdisipliner viktige temaer. Dette er fortsatt krevende og viktige problemstillinger, og i september 2020 besluttet Sentralstyret at denne funksjonen skal dekkes gjennom foreningens yrkesakse og gjennom funksjoner i sekretariatet.

Forskningsutvalget skal behandle saker som omfatter faglige premisser for forskning og rapportere til fagstyret.

Et faglig rettet utvalg korresponderer med foreningens uttrykte ønske om å styrke organisasjonens fagmedisinske akse.

Les mer om forskningsutvalgetForskningsutvalget

Profilbilde
Leder
Kalager, Mette
Profilbilde
Medlem
Al-Shibli, Khalid Ibrahim
Profilbilde
Medlem
Alsnes, Ingvild Vatten
Profilbilde
Medlem
Braut, Geir Sverre
Profilbilde
Medlem
Melle, Ingrid
Profilbilde
Medlem
Solligård, Erik
Profilbilde
Medlem
Straand, Jørund
Profilbilde
Medlem
Tangen, Marte Kvittum