Styrer, råd og utvalg

IT-utvalget

IT-utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret for på IKT-/e-helseområdet.
19. september 2019

Utvalget ble etablert i 2002. I det nye mandatet er det representanter fra de fem største yrkesforeningene samt foreningens representanter i de seks viktigste nasjonale gruppene. For å etablere forankring inn i sentralstyret er et sentralstyremedlem oppnevnt til IT-utvalget.

IT-utvalgets mandat

Legeforeningens IT-utvalg er et rådgivende utvalg for sentralstyret.
Utvalget skal arbeide for å utbre forståelsen for og fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet for bedre kvalitet i pasientbehandling, arbeidsprosesser og samhandling i helsevesenet.

Hovedoppgaven for utvalget er å bidra til å samordne Legeforeningens påvirkning av anskaffelse, utvikling og drift av e-helseløsninger. Utvalget skal ha spesiell oppmerksomhet på mulighetene til forbedring av IT-støtte til bedre klinisk ressursutnyttelse, kvalitetsarbeid, forskning og samhandling.

Utvalget skal gi råd til sentralstyret i spørsmål vedrørende IT i helsesektoren. Utvalget kan også ta opp relevante saker på eget initiativ.

Utvalget kan og bør ha uformell kontakt med relevante aktører i og utenfor Legeforeningen for å samle innspill og erfaringer, men konkrete initiativ og utspill overfor eksterne parter skal ivaretas av foreningens sentrale organer.

Utvalgets funksjonsperiode er to år (januar – desember).

Kontakt IT-utvalget:IT-utvalget

Profilbilde
Leder
Olafsson, Kjartan
Profilbilde
Medlem
Brelin, Petter
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Eikeland, Gunvor Langebrekke
Profilbilde
Medlem
Halvorsen, Ivar
Profilbilde
Medlem
Hurlen, Petter
Profilbilde
Medlem
Johannesen, Egil
Profilbilde
Medlem
Lyngstad, Inger Helene
Profilbilde
Medlem
Nielsen, Anders Dyreborg
Profilbilde
Medlem
Prøsch, Susanne Monica
Profilbilde
Medlem
Refsum, Erle
Profilbilde
Medlem
Rime, Anne-Karin
Profilbilde
Medlem
Skavøy, Torgeir Hoff
Profilbilde
Medlem
Ulsaker, Håvard
Profilbilde
Medlem
Wenus, Siegfried