Legeforeningens landsstyremøte 2018

Landsstyremøte 2018 ble arrangert på Soria Moria hotell og konferansesenter i tidsrommet 29.-31. mai.
Soria Moria hotell
Soria Moria hotell

Program

Tirsdag 29.5.2018

0900 - 1100 Registrering/utdeling av deltagermateriell, Soria Moria Hotell
1100 Kunstnerisk innslag
  Presidenten åpner landsstyremøtet 2018
  Utdeling av priser

 

Stipendie- og prisutdeling

  • Studie og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond
  • Legeforeningens pris for forebyggende medisin
  • Marie Spångberg-prisen
  • Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten
  • Legeforeningens lederpris
1245 - 1345 Lunsj
1345 - 1600 Konstituering av landsstyremøtet
  Behandling av landsstyresaker, aktuelle temaer
1600 - 1630 Pause
1630 - 1800 Behandling av landsstyresaker, aktuelle temaer
1900 Sosialt arrangement, Soria Moria

Onsdag 30.5.2018

0900 – 1100 Behandling av landsstyresaker
1100 – 1130 Pause
1130 – 1230 Behandling av landsstyresaker
1230 – 1330 Lunsj
1330 – 1530 Behandling av landsstyresaker
1530 – 1600 Pause
1600 – 1800 Behandling av landsstyresaker
1900 Aperitif
  Festmiddag, Soria Moria Hotell

Torsdag 31.5.2018

0900 - 1000 Behandling av landsstyresaker
1000 - 1200 Helsepolitisk debatt
1200 - 1300 Lunsj
1300 - 1530 Behandling av landsstyresaker
1530 Møteslutt
Hjemreise

Helseminister Bent Høie Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Helseminister Bent Høie Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Vi har igjen gleden av å invitere til landsstyremøte – Legeforeningens høyeste organ – og den årlige møteplassen for tillitsvalgte i alle deler av vår mangfoldige forening.