Avlsuttede landstyremøter

Legeforeningens landsstyremøte 2020 - del 2

Velkommen til Landsstyremøtet 2020 – Del 2 – digitale møte mandag 30. november og tirsdag 1. desember.

Det legges opp til debatt om aktuelle saker, lovendringsforslag og behandling av budsjett for 2021.

Landsstyredelegatene må være til stede under hele møtet, dvs. fra møtestart mandag 30. november kl. 12.30 (registrering fra kl. 10.00) og til møteslutt tirsdag 1. desember ca. kl. 12.30. (Obs – nytt tidspunkt.)

Medlemmer og andre interesserte oppfordres til å følge møtet via streaming på Facebook.

Under finner du saksliste og sakspapirene med skjema for saksforslag, i tillegg til annen informasjon.