Saksliste

Sak 1 - Godkjenning av innkalling

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
16. november 2020

Tidspunkt  for landsstyremøtets har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden mai 2020.

I sentralstyremøte 29. 4  ble det foreslått at landsstyremøtets del 2 gjennomføres fysisk fra 30.11-1.12. 2020 i Oslo-området, fortrinnsvis på Soria Moria Hotell. Som følge av smittevern-regler ble arrangementet flyttet til Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 11.09. med frist for påmelding 10.10.2020. Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding, og det er sendt påminnelser til innkalte delegater om å melde seg til møtet.

Som følge av koronapandemien vedtok sentralstyret i møte 19.10 at landsstyremøtet gjennomføres digitalt 30.11-1.12. Delegater og innkalte ble orientert den 20.10. om endringen.

Sentralstyret behandlet innkallingen i møte 11.11.2020 og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Innkallingen til landsstyremøte 30.11-1.12.2020 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef