Saksliste

Sak 10 - Budsjett for Den norske legeforening 2021

Vedlagt følger sentralstyrets forslag til budsjett for Den norske legeforening for 2021. Forslag til budsjett ble behandlet i sentralstyremøte 11.11. Forslag til budsjettvedtak er gitt på sidene 13-16 i fremlegget.
16. november 2020

For Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør