Saksliste

Sak 2 - Valg av dirigenter

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
16. november 2020

Sentralstyret behandlet saken i møte den 17.9.2020.

Sentralstyret vedtok å innstille overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2020, del 2.

Begge er forespurt og har sagt seg villige.

Innstilling til vedtak:

Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2020, del 2.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef