Saksliste

Sak 4 - Godkjenning av sakliste

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.
16. november 2020

Sentralstyret behandlet forslag til sakliste i møte den 11.11.2020.

Innstilling til vedtak:

Slik sakliste godkjennes:

 

Sak 1 - Godkjenning av innkallingen

Sak 2 - Valg av dirigenter

Sak 3 - Forretningsorden

Sak 4 - Godkjenning av saklisten  

Sak 5 - Valg av redaksjonskomite   

Sak 6 - Aktuelle saker: Helse og trygghet først

Sak 7 - Lovendringsforslag – Vilkår for godkjenning av spesialforeninger

Sak 8 - Lovendringsforslag – LIS-representasjon i faglandsrådet

Sak 9 - Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis

Sak 10 - Budsjett for Den norske legeforening 2021

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef