Sak 5 - Valg av redaksjonskomite

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen.

Valgkomiteen er i arbeid med å fremme innstilling på leder og to medlemmer av redaksjonskomiteen.

Dersom valgkomiteens innstilling foreligger før landsstyremøtet, vil denne bli ettersendt på e-post til påmeldte deltakere.

Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av: Aadel Heilemann, Ida Øygard Haavardsholm og  Gorm Hoel fra sekretariatet.

Innstilling til vedtak:

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:

X, leder

Y

Z

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise                                                                                                              Anne Torill Nordli

generalsekretær                                                                                                 stabsjef