Sak 11 - Regnskaper for 2019 til landsstyrets orientering

Vedlagt følger til orientering regnskap og revisjonsberetning for følgende stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning:
  • Caroline Musæus Aarsvolds fond
  • Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
  • Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød
  • Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Sentralstyret behandlet saken i møte 1.4.2020.

Forslag til vedtak vedrørende regnskap for ovenstående stiftelser for 2019, fremkommer i det vedlagte materialet. Årsregnskap og beretning vedlegges.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise                                                                                Erling Bakken
generalsekretær                                                                   økonomidirektør