Sak 2 - Valg av dirigenter

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.

Sentralstyret behandlet saken i møte den 16.10.2019.

Sentralstyret vedtok å innstille overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2020.

Begge er forespurt og har sagt seg villige.

Innstilling til vedtak:

Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2020.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise                                                                           Anne Torill Nordli
generalsekretær                                                             stabsjef