Sak 6.1 - Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2019 til 31.12. 2019. Årsmeldingen følger samme mal som i 2018:

Forord fra presidenten

  1. Legeforeningens satsingsområder
  2. Arbeidsvilkår og rammebetingelser
  3. Utdanning, forskning og fagutvikling
  4. Helsepolitikk
  5. Kommunikasjonsarbeid
  6. Internasjonalt arbeid
  7. Tidsskrift for Den norske legeforening
  8. LEFO - Legeforskningsinstituttet
  9. Legeforeningens økonomi
  10. Legeforeningens organisasjon

 

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2019 er vedlagt årsmeldingen.

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 1. april 2020 og vedtok å innstille overfor landsstyret at årsmeldingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2019 til 31.12. 2019 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise                                                                   Jorunn Fryjordet
generalsekretær                                                     avdelingsdirektør