Saksliste

Sak 6.2 - Tidsskriftet. Orienteringer ved sjefredaktør

I henhold til Legeforeningens lover § 3-1-3 Landsstyrets oppgaver pkt. 2 skal sjefredaktøren gi melding om Tidsskriftets virksomhet.
13. mai 2020

Sjefredaktør Are Brean vil gi en muntlig orientering til landsstyret om Tidsskriftets virksomhet i 2019. Kortfattet oversikt over Tidsskriftets virksomhet foreligger i Legeforeningens årsmelding. Redaksjonell årsrapport følger vedlagt.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise

generalsekretær

   Anne Torill Nordli

   stabsjef

Innkomne forslag: