Legeforeningens landsstyremøtet 2021

Landsstyremøte for Den norske legeforening i 2021 ble arrangert tirsdag 1. juni kl. 10.00 – torsdag 3. juni ca. kl. 16.00. Møtet ble arrangert digitalt fra Legenes hus.
President Marit Hermansen står foran en skjerm med delegater under landsstyremøtet 2020. Foto: Vilde Baugstø/Legeforeningen
President Marit Hermansen står foran en skjerm med delegater under landsstyremøtet 2020. Foto: Vilde Baugstø/Legeforeningen