Landsstyremøtet arrangeres digitalt 1.-3. juni

Vi har tidligere redegjort for arbeidet med å arrangere et landsstyremøte med anledning til å delta digitalt i tillegg til et fysisk møte på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Sentralstyret besluttet etter en grundig debatt i møte 6.5.21 at landsstyremøtet gjennomføres digitalt fra Legenes Hus. Lillestrøm kommune er p.t. på nivå 5b i covid-19-forskriften, og på dette tiltaksnivå er det ikke tillatt å avholde arrangement. 

Fortsatt stor usikkerhet rundt gjenåpning, smittetrykk og hvor mange som faktisk kunne møtes på Lillestrøm gjorde at sentralstyret valgte denne løsningen. Selv om vi så gjerne skulle ha fått til et fysisk møte må vi ha den muligheten til gode. 

All virksomhet knyttet til møtet vil derfor bli gjennomført digitalt. Påmeldte delegater og medlemmer vil i forkant av møtet få tilsendt en lenke til Zoom (til å følge møtet) og Easymeet (til å tegne seg på taleliste og voteringer). Invitasjon til testmøte og brukerveiledning vil bli sendt ut. 

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig på nettet ca. 2 uker før møtestart.  

Vi hadde sett fram til å kunne møtes på tvers av organisasjonen, sånn ble det dessverre ikke i år heller. Men vi har fått bred erfaring i å arrangere digitale møter, og nå setter vi inn alle krefter på å kunne gjennomføre et godt og effektivt digitalt møte.

Vi ses på skjermen!