Aktuelle saker

Søknad om permisjon fra møtet

Landsstyremedlemmer som av særskilte, tungtveiende grunner må forlate landsstyremøtet for en kortere stund, kan søke om permisjon. Det er viktig for møtet til enhver tid å vite hvem som er tilstede, blant annet ved voteringer.
26. mai 2021

Søknad om permisjon fra møtet