Søknad om permisjon fra møtet

Landsstyremedlemmer som av særskilte, tungtveiende grunner må forlate landsstyremøtet for en kortere stund, kan søke om permisjon. Det er viktig for møtet til enhver tid å vite hvem som er tilstede, blant annet ved voteringer.

Søknad om permisjon fra møtet