Status og forberedelser ved generalsekretæren

Kjære delegater - Så er det snart landsstyremøte igjen!
Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen. Foto: DNLF.

I år er det mye ekstra spenning knyttet til landsstyremøtet. Pandemien er fortsatt ikke over og mye av vår tradisjonelle møteaktivitet skjer fortsatt på Teams og Zoom. Vi har blitt gode til å møte hverandre på digitale flater, men det er ikke det samme som å møtes fysisk.

Vi håper å kunne møtes fysisk på Lillestrøm den 1.-3. juni med mulighet også for digital deltakelse. Samfunnet åpner nå gradvis igjen og flere er vaksinert. Det er et stort ønske for oss alle å kunne møte hverandre igjen, og ikke bare på skjerm. Kjenne på det gode  fellesskapet. Vi skal holde alle delegater løpende informert og holder et våkent øye på den til enhver tid gjeldende smittesituasjon. Smittetrykket er jo fortsatt høyt mange steder.

Vi legger opp til at delegater skal kunne delta digitalt. Møtet vil som vanlig også kunne følges på Facebook. I tillegg vil medlemmer kunne melde seg på møtet med talerett. Denne påmeldingslenken vil vi legge ut om kort tid.

Landsstyremøtet er vår viktigste møteplass. Her møtes vi for å meisle ut politikk med arbeidsprogram, vedta rammer og innhold for driften av foreningen.  Og – sist -men ikke minst. Vi skal velge Legeforeningens fremste tillitsvalgte for kommende to års periode denne gangen. President, visepresident og sentralstyre skal velges. Det samme gjelder styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Råd for legeetikk. 

Landsstyremøtet er et sted hvor meninger brytes og forening og fellesskap bygges. Landsstyremøtet er den arenaen hvor vi møtes på tvers av organisasjonen. På landsstyremøtet er din stemme alltid viktig. I år består landsstyremøtet  av 152 delegater. Medlemsøkningen i Legeforeningen fortsetter og neste gang landsstyret er samlet er det ytterligere 2 delegater til. Vi gleder oss over den sterke stillingen Legeforeningen har blant kollegene. Aldri har et landsstyremøte representert flere leger enn denne gangen.

I år blir landsstyret litt annerledes for min del. Jeg takker av og overlater roret til ny generalsekretær i trygg forvisning om at landsstyremøtets interesser fortsatt skal bli godt ivaretatt fra sekretariatets side. Jeg fratrer stillingen som generalsekretær den 14. juni etter mer enn 12 gode år i generalsekretær stolen. Fra 14. juni overtar Siri Skumlien.

Vi ser fram til landsstyremøtet.

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

Geir