Status planlegging landsstyremøtet

Sekretariatet jobber med ulike alternativer for gjennomføring av landsstyremøte 2021, hva som er mulig å få gjennomført av fysiske møter helt i starten av juni måned er svært usikkert.
kopi av innkallingsbrev
Innkalling til møtet

Det er helt klart et ønske fra sentralstyrets side om et fysisk møte der delegater kan møtes til debatt, diskusjoner og dialog, men her vil det være de til enhver tid gjeldende retningslinjer for arrangementer og smittevern som er styrende for hva som er mulig å få til.

Legeforeningen planlegger for å gjennomføre møtet med så få deltakere som mulig utover delegater og administrasjon. Innkalling med påmelding er nå sendt delegatene. Foreløpig planlegges det for et fysisk møte med begrenset deltakelse på Thon hotel Arena på Lillestrøm, der de delegatene som ønsker det kan delta digitalt.  

Det er flere som har etterspurt informasjon rundt deltakelse utover delegatene. Dette vil sekretariatet komme tilbake til. Landsstyremøtet vil bli streamet som tidligere år, slik at det er mulig å følge møtet fra møtestart tirsdag kl. 10 til møteslutt torsdag ca. kl. 16.