Sak 1 - Godkjenning av innkalling

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.

Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden desember 2020, da det ble bestemt at landsstyremøte 2021 flyttes fra Stavanger til Lillestrøm.

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 17. februar 2021 med frist for påmelding 5. april 2021.

Som følge av usikkerhet om det er mulig å gjennomføre et arrangement på denne størrelsen i månedsskiftet mai/juni ble det lagt til grunn at delegater ved påmeldingsfristen kunne velge om de ønsker å delta digitalt eller fysisk.

Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding. Delegater som ikke har besvart møteinnkallingen får tilsendt påminnelser fram til møtestart.

Sentralstyret behandlet godkjenning av innkalling i møte 12.4.2021 og vedtok å godkjenne innkallingen.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli