Sak 13 - Valg av lokal arrangør til landsstyremøte 2023

Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2023. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør fra avdelingene.

Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår at landsstyret holder møte hvert år innen utgangen av mai måned. I 2023 er det offentlig fridag mandag 29.5. Det anbefales derfor at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 6.6 – torsdag 8.6.2023. 

For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør.

Høringsfristen ble opprinnelig satt til 1. april men forlenget til 1. mai . Ved høringsfristens slutt var det ikke kommet inn forslag.

Sentralstyret behandlet saken i møte 11.5 2021.

Saken legges åpent fram for landsstyret med anmodning om at arrangør melder sin interesse.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

 

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef