Sak 16 - Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer

Landsstyret har i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 som oppgave å velge president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer i samsvar med reglene i
§ 3-2-1. Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 1.9. 2021 til 31.8. 2023.

Valgkomiteen har tilskrevet lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionutvalg og spesialforeninger med anmodning om forslag til kandidater med frist 1. mai. Sentralstyrets medlemmer er også kontaktet med forespørsel om eventuelt gjenvalg.

Oversikt over innkomne forslag  følger som vedlegg sammen med CV.

Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt i landsstyret tirsdag 1. juni kl. 16.30.

Instruks for valgkomiteen vedlegges også.

Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Anne Torill Nordli
Stabsjef

 

 

Oversikt over innkomne forslag

Navn/verv

Forslagsstiller

President

 

Bakke, Bjørg

Ane Bolstad, LIS psykiatri, Vestre Viken HF

Rime, Anne Karin

 

Overlegeforeningen

Visepresident

 

Klev, Nils Kristian

Allmennlegeforeningen

Utne, Kristin Kornelia

Yngre legers forening

Medlemmer

 

Bakke, Ole Johan

Vestfold legeforening, LSA

Clementsen, Ståle

Akershus legeforening, Overlegeforeningen

Henriksen, Ingeborg

Yngre legers forening

Hovland, Kristin

Norsk arbeidsmedisinske forening, Norsk forening for arbeidsmedisin

Kalager, Mette

Leger i vitenskapelige stillinger

Karlsen, Marit

Allmennlegeforeningen

Mikkelsen, Maja

Norsk medisinstudentforening

Sagabråten, Ståle

Norsk forening for allmennmedisin

Sunde, Geir Arne

Overlegeforeningen

Tangen, Marte Kvittum

Norsk forening for allmennmedisin

Varamedlemmer

 

Aker, Lars Magnus

Yngre legers forening

Schweder, Lindy Jarosch-von

Overlegeforeningen

 

Følgende i nåværende sentralstyre ønsker gjenvalg: Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Kristin Kornelia Utne, Ole Johan Bakke, Geir Arne Sunde.

Følgende stiller ikke til gjenvalg: Marit Hermansen, Clara Bratholm, Frøydis Olafsen.