Sak 22 - Regnskaper for 2020 til landsstyrets orientering

Vedlagt følger til orientering regnskap og revisjonsberetning for følgende stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning:
  • Caroline Musæus Aarsvolds fond
  • Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
  • Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød
  • Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Sentralstyret behandlet saken i møte 17.3.2021.

Forslag til vedtak vedrørende regnskap for ovenstående stiftelser for 2020, fremkommer i det vedlagte materialet. Årsregnskap og beretning vedlegges.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør

 

 

  1. Caroline Musæus Aarsvolds fond

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 396 400, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved overførsel til annen egenkapital.

  1. Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 870 806, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved overførsel til annen egenkapital.

  1. Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 144 469, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved overførsel til annen egenkapital.

  1. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat for bekjempelse av astmatisk bronkitt

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 326 690, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved overførsel til annen egenkapital.