Sak 24 - Budsjett for Den norske legeforening 2022

Vedlagt følger sentralstyrets forslag til budsjett for Den norske legeforening for 2021. Forslag til budsjett ble behandlet i sentralstyremøte 11.11. Forslag til budsjettvedtak er gitt på sidene 13-16 i fremlegget.

For Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

 

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør