Sak 7 - Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2020 - 31.12.2020

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2020 til 31.12. 2020. Årsmeldingen følger stort sett samme mal som tidligere, men det er tatt inn et nytt kapittel 1 – Legeforeningens arbeid med Covid-19.

Forord fra presidenten

 1. Legeforeningens arbeid med covid-19
 2. Legeforeningens satsingsområder
 3. Arbeidsvilkår og rammebetingelser
 4. Utdanning, forskning og fagutvikling
 5. Helsepolitikk
 6. Kommunikasjonsarbeid
 7. Internasjonalt arbeid
 8. Tidsskrift for Den norske legeforening
 9. LEFO - Legeforskningsinstituttet
 10. Legeforeningens økonomi
 11. Legeforeningens organisasjon
   

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2019 er vedlagt årsmeldingen.

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 12. april 2021 og vedtok å innstille overfor landsstyret at årsmeldingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2020 til 31.12. 2020 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør